Chính sách cookie

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 4 năm 2020 Chính sách cookie trên Cloudflare này (Chính sách dành cho điện tử) đã phác thảo chính sách chung, thông lệ và loại cookie mà Cloudflare, Inc. kinh nghiệm của bạn khi truy cập trang web của chúng tôi. Đối với mục …

Đọc thêm »

Chính sách lạm dụng

Cloudflare cung cấp các giải pháp dịch vụ mạng bao gồm proxy ngược, dịch vụ bảo mật thông qua và mạng phân phối nội dung (CDN). Vì Cloudflare là proxy ngược, địa chỉ IP của chúng tôi xuất hiện trong bản ghi WHOIS và DNS cho các trang web sử dụng …

Đọc thêm »